Forssan kuukausipalkkaiset JHL RY 090

 

 

Kokoukset

Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa, yleensä kuukauden toinen tiistai klo 18 kaupungintalolla.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Muita kokouksia yhdistys pitää tarpeen mukaan.

Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenkirjeellä sekä Seutu Sanomien yhdistyspalstalla.

Kaikista yhdistyksen kokouksista lähetetään tiedote myös työpaikkojen ilmoitustaululla oleviin kansioihin.